Disciplinære foranstaltninger over for studerende

Plagiat.aau.dk blev oprettet i forbindelse med, at Aalborg Universitet fastsatte en ny version af universitetets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende - med ikrafttrædelse 1. marts 2009.

Sidens formål er først og fremmest at give information vedr. området snyd i bred forstand.

 

Nyhed: Der vil fra og med 1. december 2012 foretages en scanning for plagiat i alle afhandlinger (bachelorprojekter, kandidatspecialer og masterafhandlinger). Aalborg Universitet har til dette formål købt antiplagiatsystemet Ephorus.